Dachy płaskie

Dachy płaskie dominują głównie w halach produkcyjnych, magazynowych, jak i obiektach handlowych. W porównaniu z dachami spadzistymi sprawiają jednak problem z odprowadzeniem wody opadowej, a dodatkowe obciążenie wodą i topniejącym śniegiem musi być uwzględnione przy obliczeniach wytrzymałościowych konstrukcji dachowej.
Tak naprawdę, dachy płaskie wcale takie nie są. Spadek połaci ma być nie mniejszy niż 3° i raczej nie większy niż 10°. Spadki mogą być skierowane na zewnątrz lub do wewnątrz budynku. Im są mniejsze, tym lepsze izolacje przeciwwodne należy zastosować. Deszczówka spływa szybciej przy większym spadku, mniej groźny jest też wtedy zalegający śnieg i woda, która powstaje, gdy ten się rozpuszcza.
Zależnie od kształtu dachu i rodzaju pokrycia odwodnienie może być wypuszczone na zewnątrz układem orynnowania lub z odpływem wewnętrznym. Oprócz odwodnienia podstawowego na dachu płaskim musi być zapewnione odwodnienie awaryjne, które nie dopuści do nadmiernego zalegania wody opadowej (w razie uszkodzenia głównego odpływu) co groziłoby przeciążeniem konstrukcji dachowej.