Konstrukcje Stalowe

Konstrukcje stalowe znajdują zastosowanie w obiektach przemysłowych, halach produkcyjnych i magazynowych, obiektach sportowych, centrach handlowych i targowych oraz obiektach specjalnego przeznaczenia.
Konstrukcją nazywamy komplet ram blachownicowych o zmiennej wysokości środnika oraz niezbędne usztywnienia wiatrowe ze skrzyżowanych prętów lub stężenia portalowe. Stalowe ramy nośne budynku są wykonane ze spawanych elementów o pełnych przekrojach, których wymiary są dobrane na podstawie obliczeń. Ramy nośne osadzone są na betonowych stopach i mocowane za pomocą wpuszczonych w beton prętów gwintowanych. Słupy połączone ryglami są pionowane i usztywniane stężeniami.
Montaż konstrukcji odbywa się przez wyspecjalizowane ekipy fachowców przy pomocy specjalistycznego sprzętu, co zapewnia profesjonalne wykonanie całego szkieletu i bezproblemowe rozpoczęcie montażu obudowy i dachu.